Auteur Archief

ToP programma bij prematuren in Haarlem door Godie

Na een voorbereiding van 3 jaar is het zover. De Pilot van de Prematuren Poli in Haarlem kan van start gaan.

Veel belangstelling van zorgverleners die dagelijks te maken hebben met onze prematuurtjes. Allen waren nieuwsgierig naar ons concept en de gezellige lokatie waar de poli maandelijks op volle toeren zal draaien.

opening Prematuren Poli

opening Prematuren Poli

Wethouder Marijn Snoek opent Prematuren Poli Haarlem

Wethouder Marijn Snoek opent Prematuren Poli Haarlem

Geplaatst in: Blog Boek, Nieuws Blog

Reageer (0) →

Speciale computer helpt bij vroegbehandeling ernstig meervoudige beperking

Nieuws van onze LEF-X6u8OwIt2haYKkaplogopedist Hanneke Nijdam

Speciale computer helpt bij vroegbehandeling ernstig meervoudige beperking
09-11-2015

Jonge kinderen die door hun beperkingen niet of nauwelijks spreken en moeilijk zelf kunnen spelen, leren dit bij kinderdagcentrum Baloe in Haarlem met een speciale computer. Deze wordt gebruikt voor de vroegbehandeling van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Bij jonge kinderen die zich trager ontwikkelen is het perspectief doorgaans moeilijk te voorspellen. Ook is de diagnose vaak nog niet duidelijk. Baloe stimuleert in het dagcentrum van zorgorganisatie de Hartekamp groep de ontwikkeling van jonge kinderen met een achterstand in bijvoorbeeld de motoriek, de taalontwikkeling en de verstandelijke ontwikkeling.

De aangepaste computer heet de 2-Touch professional en is er voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Baloe gebruikt deze computer om de kinderen te leren omgaan met een aanraakscherm, zodat ze later makkelijker zelf een spraakcomputer kunnen bedienen. Via het robuuste touchscreen oefenen de jonge kinderen spelenderwijs hun fijne motoriek, hand -oog coördinatie en gebarentaal. Ook kunnen de jonge kinderen zelfstandig dit hulpmiddel te gebruiken voor hun ontspanning en in het kringgesprek.

Logopedist Hanneke Nijdam vertelt op de website van Klik over de toepassingsmogelijkheden in de praktijk. Meer informatie over de computer staat op de website van Care4more.

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

Geplaatst in: Blog Boek, Nieuws Blog

Reageer (0) →

LEF-Kids gaan door met Backside Riding

zelfs de jongste die nog geen 3 jaar is sluit dit nieuwe seizoen aan bij het groepje van 5 ruitertjes die al een jaar op manege Kennemergaarde te Santpoort-noord paardrijden. Samen met vrijwilligers van Stichting Paardrijden Gehandicapten (Spgk) zitten deze kinderen op de rug van het paard. Lekker zonder zadel op de warme rug van het paard gesteund door de begeleider achter zich, rijden deze kinderen ruim een half uur door de bossen bij Manege Kennemergaarde. De Logopediste en Kinderfysiotherapeute van LEF-Kids geven waar nodig wat tips zodat het voor ruiter, begeleider en paard een heerlijke ontspannen beleving is.

Geplaatst in: Blog Boek, Nieuws Blog

Reageer (0) →

1000 Flyers

Jawel onze flyer vers van de pers, zal door de LEF-Kids therapeuten zorgvuldig en met persoonlijke toelichting verspreid worden onder de verwijzers. Kinderartsen, revalidatieartsen, consultatiebureau artsen, centra voor jeugd en gezin, dagverblijven, peutergroepen met vroegbehandeling, stichting MEE en  Integrale vroeghulp zijn onder anderen onze verwijzers.

De flyer die aangeeft wat we als LEF-kids netwerk doen, wie onze te behandelen kinderen zijn, welke ouders met welke vragen bij ons terecht kunnen  en hoe we te vinden zijn, is gemaakt voor ouders en verwijzers.  Uiteraard is de meeste informatie te vinden op onze website

Geplaatst in: Nieuws Blog

Reageer (0) →

LEF-Kids breidt uit tot 10 logo, ergo en kinderfysiotherapeuten

Na twee bijeenkomsten en flink overleggen is het samenwerkingsverband rond jonge kinderen met complexe ontwikkelingsproblemen beklonken!

De logopedisten, ergotherapeuten en kinderfysiotherapeuten uit Haarlem-Noord die betrokken zijn bij vroegbehandeling van kinderen en veelal aan huis behandelen, hebben zich aangesloten bij de drie initiatiefnemers van LEF-Kids. Bekijk onze visie op de website in het Blogboek!

Geplaatst in: Nieuws Blog

Reageer (0) →

LEF-Kids ook voor de allerkleinste

De nieuwste observatie methode ontwikkelt door Prof. dr. Meina Hadders-Algra uit Groningen genaamd de IMP is 25 en 26 februari via een training vrijgegeven. Godie Schuitema een van de kinderfysiotherapeuten van LEF-Kids heeft daarmee een manier geleerd om heel specifiek naar de kwaliteit van het bewegen van baby’s tot 18 maanden te kijken. Dit wordt gedurende 15 min. gefilmd om vervolgens dit bewegen te kunnen beschrijven en te beoordelen op beperkingen. Ouders zijn bij deze observatie en kijken mee en leren wat specifiek is aan het bewegen van hun kind.

Geplaatst in: Nieuws Blog

Reageer (0) →

Blog Boek informatie

Visie en missie LEF-Kids                     

 

De missie

LEF-Kids is een kindertherapeutisch-diagnostisch team voor kinderen van 0-5 jaar. Dit team van Logo- Ergo en Fysiotherapeuten behandelen het kind zoveel mogelijk in zijn/ haar eigen omgeving. Met deze geïntegreerde en multidisciplinaire behandeling wordt samen met het kind en zijn ouders strategieën ontwikkelt om een optimale plek in de wereld te vinden.

De visie

Het kindertherapeutisch-diagnostisch team LEF-Kids  is een samenwerkingsverband met logopedie, ergotherapie en kinderfysiotherapie. Zij biedt diagnostiek en multidisciplinaire behandeling aan jonge kinderen met ontwikkelingsachterstand. Het kind is uitgangspunt van handelen en hun ouders zijn de belangrijkste samenwerkingspartners in het behandel proces. Deze zorg, die volgens de onderscheiden beroepsstandaarden, in samenhang wordt aangeboden, stelt kinderen in staat om beter te functioneren in het gezin en biedt ouders de steun die zij nodig hebben. Het team is ambulant en komt bij voorkeur aan huis of op de peuterspeelzaal /dagverblijf. In zijn omgeving wordt het kind spelenderwijs therapeutisch begeleidt, zodat ouders inzicht krijgen in de mogelijkheden van hun kind en toenemend competent worden in het stimuleren van hun kind bij het aanleren van vaardigheden.

Ouders kunnen ons benaderen na verwijzing van een kinderarts, revalidatiearts, CB-arts of huisarts.  Er wordt samengewerkt met kinderpsychologen die verbonden zijn aan LEF-Kids. Tevens bemiddeld en adviseert LEF-Kids in de contacten met de orthopedisch instrument maker, schoenmaker, hulpmiddelen leveranciers van communicatie-, zit-,sta- en verplaatsingshulpmiddelen en woningaanpassingen. Uiteraard ondersteunt LEF-Kids in het in gebruik nemen van de diverse hulpmiddelen.

  • De professionele werkomgeving van LEF-Kids nodigt  de partners uit tot kennisname, het stimuleren en benutten van elkaars deskundigheden en voortdurend vernieuwen van de gespecialiseerde zorg.
  • De behandelaars staan in goed contact met de kinderspecialisten, cb- en huis-artsen waardoor het wederzijds uitwisselen van informatie die ten goede komt aan het behandelproces  efficiënt kan verlopen.
  • De toegankelijkheid van de zorg wordt geoptimaliseerd door voorzieningen aan te bieden die in de directe nabijheid liggen van de hulpvraag van ouders en kind.
  • De sfeer en cultuur in het team is professioneel, ouders en behandelaars gaan zorgvuldig en met respect met elkaar om, in het vertrouwen dat men er in een open communicatie altijd uitkomt.

 

 

Geplaatst in: Blog Boek

Reageer (0) →
Page 1 of 2 12