1000 Flyers

Jawel onze flyer vers van de pers, zal door de LEF-Kids therapeuten zorgvuldig en met persoonlijke toelichting verspreid worden onder de verwijzers. Kinderartsen, revalidatieartsen, consultatiebureau artsen, centra voor jeugd en gezin, dagverblijven, peutergroepen met vroegbehandeling, stichting MEE en  Integrale vroeghulp zijn onder anderen onze verwijzers.

De flyer die aangeeft wat we als LEF-kids netwerk doen, wie onze te behandelen kinderen zijn, welke ouders met welke vragen bij ons terecht kunnen  en hoe we te vinden zijn, is gemaakt voor ouders en verwijzers.  Uiteraard is de meeste informatie te vinden op onze website

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *