Onze aangesloten behandelaars

Marjon Witteman

Kinderfysiotherapeut

Stuur een e-mail

T: 06-44702234

http://www.kinderfysiotherapiewitteman.nl

Als kinderfysiotherapeut en S.I. therapeut heb ik heel veel ervaring met het werken met kinderen van alle leeftijden.
Babies en jonge peuters begeleid ik bij voorkeur aan huis in hun vertrouwde omgeving en oudere kinderen in mijn gezellige oefenruimte.
Héél belangrijk vind ik dat de kinderen (en hun ouders) zich op hun gemak voelen,
zodat ze plezier hebben en (motorische) uitdagingen durven aan te gaan!

Godie Schuitema

KINDERFYSIOTHERAPEUT

T: 06-44112320

In mijn ontwikkeling als kinderfysiotherapeut ben ik mij steeds meer op het jonge kind gaan richten.
De kindjes van 0-4 jaar met hun ontwikkelingsproblemen krijgen mijn volste aandacht. Voor de premature en dysmature baby’s ben ik speciaal opgeleide met het ToPprogramma, uitgaande van het expertise centrum verbonden aan het AMC. Werken met deze jonge kinderen houdt automatisch in dat ik samen met hun ouders optrek. Om deze ouders goed te kunnen begeleiden heb ik mij inmiddels geschoold tot IMH consulent.

Bernadette van Schaik

Kinderfysiotherapeut

Stuur een e-mail

T: 06-34903772

http://www.kinderfysiotherapiewitteman.nl

Mijn naam is Bernadette van Schaik en al ruim 25 jaar werk ik als kinderfysiotherapeut in de eerstelijns praktijk kinderfysiotherapie te Santpoort-Noord.  Mijn specialisaties zijn vroegdiagnostiek, vroegbehandeling, cerebrale paresen, sensorische integratieproblematiek en psychodiagnostiek bij kinderen met ontwikkelingsproblemen van 0-16 jaar.  LEF-KIDS is wat mij betreft  een prima en zinnig samenwerkingsverband van Logopedie-Ergotherapie-Fysiotherapie waarbij de hulpvraag van ouders het uitgangspunt is. Het leuke is om samen met kind en ouders te zoeken naar de achterliggende oorzaken van de motorische en/of zintuiglijke problemen en de innerlijke drijfveer van kinderen. Elk kind is uniek en vraagt dan ook om een eigen aanpak.

Lisa Derkx

Logopedist en pre-verbaal logopedist

T: 06-29221270

Sinds 2016 ben ik werkzaam als logopedist in een vrijgevestigde praktijk, waarin ik kinderen zie voor taal- en spraakproblemen, afwijkende mondgewoonten en eet- en drinkproblemen.

Susanne Bouman

Kinderfysiotherapeut

Stuur een e-mail

T: 06-37421962

www.fysiotherapiehaarlem-noord.nl

Werkzaam met kinderen sinds 2000 in verschillende settingen, onder andere in kinderdagcentrum, speciaal onderwijs en in de eerstelijnspraktijk. Ik probeer  een klankbord voor ouders te zijn op het gebied van de ontwikkeling en de individuele mogelijkheden van een kind. Motto: Leren en plezier maken gaan hand in hand! Ik werk met veel genoegen vanuit de multidisciplinaire praktijk aan het Marsmanplein 116 A te Haarlem.

Ardine Schemmekes

Fysiotherapeut en MSc Kinderfysiotherapeut

T: 06-17105472

Ik ben Ardine Schemmekes, 26 jaar oud. Sinds 2019 ben in afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht als Master of Science Kinderfysiotherapeut. Mijn passie is om een bijdragen te kunnen geven bij de ontwikkeling van kinderen. Daarmee vind ik samenwerking essentieel om tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te komen op verschillende gebieden.

Saskia van Bockel

Ergotherapeut

Stuur een e-mail

T: 06-11208797

www.ergotherapiekennemerland.nl

Saskia van Bockel is bijna 30 jaar werkzaam als ergotherapeut. Haar passie is het werken met kinderen en hun ouders/verzorgers. Als ergotherapeut is ze altijd op zoek naar de mogelijkheden om het dagelijks handelen van de kinderen te verbeteren. Plezier in het spelen en oefenen staat voorop en is voorwaarde om te leren en ontwikkelen. Informatie geven aan ouders en hen betrekken bij de therapie is van belang om gestelde doelen te behalen. Saskia gespecialiseerd kinderergotherapeut en heeft diverse opleidingen en nascholingen gedaan zoals sensorische informatie verwerking.

Karen van der Burgh

Ergotherapeut

T: 06-51787417

Ik behandel kinderen vanuit Kinderergotherapiepraktijk ‘IK’ in IJmuiden. In de praktijk zie ik voornamelijk peuters en kinderen van de basisschoolleeftijd. Kinderen (en hun ouders) kunnen bij bij terecht met vragen over de zelfstandigheid zoals het aan- en uitkleden, eten of veters strikken, maar ook schoolse vaardigheden zoals knutselen, knippen, tekenen, (leren) schrijven en zithouding. Daarnaast ben ik opgeleid tot Sensorische Informatieverwerkingstherapeut en help daarmee veel kinderen met problemen binnen de sensorische informatieverwerking. Verder volg ik zeer regelmatig bijscholingen om mij nog beter te specialiseren op het gebied van kinderergotherapie.

Marja Zijlstra

Logopedist

Stuur een e-mail

T: 06-28868784

www.ergotherapiekennemerland.nl

Vanuit Logopediepraktijk Zee- en Duinwijk in IJmuiden adviseer ik ouders en behandel ik regionaal baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen, meestal aan huis. Ik behandel kinderen met en zonder complexe problemen en zie in de praktijk peuters en kleuters met spraak- en/of taalontwikkelingsproblemen. Vanuit principes van Sensorische Informatieverwerking probeer ik alle zintuigen te betrekken in het leren van nieuwe (communicatie)vaardigheden. Het kind op zijn eigen wijze, eigenwijs te laten functioneren in zijn eigen omgeving staat bij mij voorop, waarbij de mogelijkheden en keuzes van ouders worden gerespecteerd én gestimuleerd