Onze aangesloten behandelaars

Marjon Witteman
KINDERFYSIOTHERAPEUT

Als kinderfysiotherapeut en S.I. therapeut heb ik heel veel ervaring met het werken met kinderen van alle leeftijden.
Babies en jonge peuters begeleid ik bij voorkeur aan huis in hun vertrouwde omgeving en oudere kinderen in mijn gezellige oefenruimte. Héél belangrijk vind ik dat de kinderen (en hun ouders) zich op hun gemak voelen, zodat ze plezier hebben en (motorische) uitdagingen durven aan te gaan!

 

Godie Schuitema
KINDERFYSIOTHERAPEUT

In mijn ontwikkeling als kinderfysiotherapeut ben ik mij steeds meer op het jonge kind gaan richten. De kindjes van 0-4 jaar met hun ontwikkelingsproblemen krijgen mijn volste aandacht. Voor de premature en dysmature baby’s ben ik speciaal opgeleide met het ToPprogramma, uitgaande van het expertise centrum verbonden aan het AMC. Werken met deze jonge kinderen houdt automatisch in dat ik samen met hun ouders optrek. Om deze ouders goed te kunnen begeleiden heb ik mij inmiddels geschoold tot IMH consulent.

Esther van Rijt
KINDERFYSIOTHERAPEUT
Ik vind het ongelofelijk belangrijk dat een kind zich prettig voelt om zich vrij te uiten bij me en dat ouders/verzorgers zich gehoord voelen. Dat is de basis van waaruit ik graag werk en het beste kan bijdragen aan de ontwikkeling van een kind als gezond bewegend individu. Elke stap vooruit, ook als het een stapje is, geeft me veel energie en voldoening. Ik geniet ervan om de nodige oefeningen vorm te geven samen met het kind, zodat het vooral plezier oplevert en kinderen graag naar therapie komen. Ik ben werkzaam geweest in diverse settingen zoals scholen voor speciaal onderwijs, revalidatiecentrum, aan-huis en in particuliere praktijken. Nu werk ik in mijn ruime praktijk in Santpoort. Het heeft tal van beweegmogelijkheden en is ingericht voor kinderen van jong tot oud.
Susanne Bouman
Kinderfysiotherapeut

Werkzaam met kinderen sinds 2000 in verschillende settingen, onder andere in kinderdagcentrum, speciaal onderwijs en in de eerstelijnspraktijk. Ik probeer  een klankbord voor ouders te zijn op het gebied van de ontwikkeling en de individuele mogelijkheden van een kind. Motto: Leren en plezier maken gaan hand in hand! Ik werk met veel genoegen vanuit de multidisciplinaire praktijk aan het Marsmanplein 116 A te Haarlem.

Ardine Schemmekes
MSC KINDERFYSIOTHERAPEUT
Ik ben Ardine Schemmekes, 26 jaar oud. Sinds 2019 ben in afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht als Master of Science Kinderfysiotherapeut. Mijn passie is om een bijdragen te kunnen geven bij de ontwikkeling van kinderen. Daarmee vind ik samenwerking essentieel om tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te komen op verschillende gebieden.
Saskia van Bockel
ERGOTHERAPEUT
Saskia van Bockel is bijna 30 jaar werkzaam als ergotherapeut. Haar passie is het werken met kinderen en hun ouders/verzorgers. Als ergotherapeut is ze altijd op zoek naar de mogelijkheden om het dagelijks handelen van de kinderen te verbeteren. Plezier in het spelen en oefenen staat voorop en is voorwaarde om te leren en ontwikkelen. Informatie geven aan ouders en hen betrekken bij de therapie is van belang om gestelde doelen te behalen. Saskia gespecialiseerd kinderergotherapeut en heeft diverse opleidingen en nascholingen gedaan zoals sensorische informatie verwerking.
Karen van der Burgh
ERGOTHERAPEUT

Ik behandel kinderen vanuit Kinderergotherapiepraktijk ‘IK’ in IJmuiden. In de praktijk zie ik voornamelijk peuters en kinderen van de basisschoolleeftijd. Kinderen (en hun ouders) kunnen bij bij terecht met vragen over de zelfstandigheid zoals het aan- en uitkleden, eten of veters strikken, maar ook schoolse vaardigheden zoals knutselen, knippen, tekenen, (leren) schrijven en zithouding. Daarnaast ben ik opgeleid tot Sensorische Informatieverwerkingstherapeut en help daarmee veel kinderen met problemen binnen de sensorische informatieverwerking. Verder volg ik zeer regelmatig bijscholingen om mij nog beter te specialiseren op het gebied van kinderergotherapie.

Marja Zijlstra
LOGOPEDIST
Vanuit Logopediepraktijk Zee- en Duinwijk in IJmuiden adviseer ik ouders en behandel ik regionaal baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen, meestal aan huis. Ik behandel kinderen met en zonder complexe problemen en zie in de praktijk peuters en kleuters met spraak- en/of taalontwikkelingsproblemen. Vanuit principes van Sensorische Informatieverwerking probeer ik alle zintuigen te betrekken in het leren van nieuwe (communicatie)vaardigheden. Het kind op zijn eigen wijze, eigenwijs te laten functioneren in zijn eigen omgeving staat bij mij voorop, waarbij de mogelijkheden en keuzes van ouders worden gerespecteerd én gestimuleerd.